Kontakty


Volajte NONSTOP Pohrebné a kamenárske služby Ameno Spišská Belá

František Krejnus     0904 503 288


email:  ameno@ameno-kh.sk

web:  www.ameno-kh.sk

obchodné meno:  Ameno-KH, s.r.o.

právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným

sídlo:  Hviezdoslavova 349/51, 059 01  Spišská Belá

IČO:  51 785 889

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu Prešov

oddiel: Sro, vložka číslo: 36552/P.

 

AmenoSpisskaBela