Pohrebné služby


Volajte NON STOP na telefónne číslo 0904 503 288, kde Vám poskytneme všetky informácie, ako postupovať v prípade úmrtia blízkej osoby. Prípadne nás navštívte v sídle našej firmy alebo v novootvorenej pobočke na ul. SNP 18/35 v Spišskej Starej Vsi.

Komplexné pohrebné služby

  • prevoz zosnulého na území Slovenska a celej Európskej únie
  • úprava a obliekanie zosnulého
  • vybavovanie na úradoch – matričný úrad
  • hudobný doprovod, zabezpečenie kňaza
  • príprava smútočného obradu
  • zabezpečenie dôstojnej poslednej rozlúčky
  • výkop a úprava hrobu
  • rakvy, kríže, vence, kvety, kytice
  • smútočné oznámenia

Viac informácií a fotiek zo smútočných obradov nájdete na našom facebookovom profile

AmenoSpisskaBela